Hermes Trismegistul — Tăblița de smarald

Tradus din engleză de —
Violeta Dorobat


Ceea ce spun aici este doar adevărul și nimic altceva!

Ceea ce este jos este la fel cu ceea ce este sus. Iar ceea ce este sus este la fel cu ceea ce este jos. Trebuie să se știe acest lucru pentru a căpăta cunoașterea Acelui Unic minunat!*

Tot ceea ce este material a început să existe din voinţa Celui Dintâi. Toate obiectele materiale au ajuns să se manifeste ca urmare a condensării energiei de către Cel Dintâi.

Soarele* este Tatăl lumii manifestate; “materialul lunar”* îi este mamă. Duhul Sfânt “conduce spre Înălțimi” sufletele ce se dezvoltă; Pământul le hrănește iar Tatăl întregii evoluții în întregul univers este prezent mereu și peste tot.

Puterea lui este Puterea Supremă, care predomină peste tot și se manifestă pe Pământ în Atotputernicia Lui absolută!

Deci, trebuie separat: “pământescul” de Focul Incandescent*, grosierul de subtil! Fă acest lucru cu băgare de seamă, respect și înțelegere!

Devino Focul Subtil și cunoaște Celestul! Așa realizezi Contopirea. Apoi revino pe Pământ și vei percepe pe Cel mai Subtil și vei avea puterea să transformi cu siguranță nedesăvârșitul.

Aceasta va însemna că vei fi atins gloria Contopirii cu Cel Dintâi și eliberat vei fi de întunecimea ignoranței.

Puterea Celui Dintâi se află în tot ceea ce există: în subtil și în grosier — și le controlează. Acesta este modul prin care Creația există. Grație acestei minunate interconectări a Totului, dezvoltarea continuă.

Iată pentru ce numele Meu este Hermes Cel Născut de Trei Ori: pentru că exist și acționez în toate cele trei planuri ale existenței* și dețin înțelepciunea întregului univers!

Așa că am spus tot ce am avut a spune despre lucrarea Soarelui.