Pitagora — «Versurile de Aur»

Tradus din engleză de —
Violeta Dorobat


“Cunoașterea Esenței Divine —
acesta este scopul suprem al sufletului
trimis de Creator pe Pământ!”

Pitagora


“Vreme îndelungată am reflectat cum să conduc sufletele către aflarea adevăratei esențe a omului, pentru a cunoaște Întregul, cum să-i conduc către Dragoste, către cunoașterea naturii și a Pământului Mamă, cum să le arăt Focul Divin și să-i iluminez cu Lumina Înțelepciunii… Toți Învățătorii mei, neîncarnați, M-au ajutat să creez ceea ce, mai târziu, a fost denumit Învățăturile lui Pitagora…

“Am împărțit Învățăturile în câteva etape, astfel încât mințile slabe să nu ajungă să fie suprasolicitate.

Baza primei etape am denumit-o Liniștea Sufletului; aici sunt incluse cunoștințe despre Etică, Dragoste și Frumusețe.

“Numai în urma liniștirii minții, a stăpânirii capacității de a elimina defectele, a transformării sinelui ca suflet, a creșterii dragostei și a înțelepciunii sinelui, numai atunci un aspirant poate fi acceptat ca student.

“Am transformat tradiția inițierii spirituale în știință: știința despre dezvoltarea sufletului. În această privință, activitatea voastră moștenește și continuă Lucrarea pe care am efectuat-o pe Pământ în acele timpuri.

“Înțelepciunea este cunoașterea spirituală despre Suprem.

“Nu există multă valoare în cunoștințele care doar instruiesc mintea și memoria: este ca un joc cu o minge pentru antrenamentul corpului. Doar acea cunoaștere este valoroasă, care îl conduce pe om la cunoașterea Adevărului și a Legilor Vieții Întregului.

“Cunoașterea este inutilă dacă nu există o transformare spirituală!

“Cunoașterea este periculoasă dacă nu există moralitate!

“Am îmbrățișat ideea voastră de a crea un site* despre Școala Mea. Vă sugerez să adăugați materialele lecturilor voastre și să faceți o galerie de fotografii intitulată Lecții de Liniște Interioară cu o subtitrare cu subiect meditativ sub fiecare imagine.

“Vă sugerez ca pe acest site să recreați Școala lui Pitagora, o școală deschisă, activă.

“Eu, Pitagora, deschid din nou Școala Mea pe Pământ! Aici și acum, cu ajutorul vostru, prieteni ai Mei, această lucrare a început!

“Lăsați materialele acestui site să devină prima etapă de inițiere pentru aceia care tânjesc după Înțelepciune și Dragoste!

“Vreau să atrag atenția tinerilor asupra Legilor existenței și asupra sensului vieții și să-i ajut să dezvolte dragostea pentru Înțelepciune!

“Vreau să fac Dragostea și Bunătatea, baza vieții umane!

“Vreau să deschid larg ușa către lumea Iubirii Divine, a Calmului și a Beatitudinii, pentru toate sufletele dornice!”

Pitagora,
Ianuarie 2007

* * *

Pitagora a trăit pe Pământ în jurul anilor 570-500 î.Hr. El este cunoscut ca un filosof și matematician grec. Pitagora a fost un vegetarian strict. El a fondat fraternitatea teologică în orașul Crotone, din sudul Italiei, care, cu timpul, a devenit foarte răspândită. Scopul fraternității lui Pitagora a fost restaurarea etică a societății, purificarea vederilor religioase și transmiterea unor metode confidențiale de dezvoltare spirituală studenților merituoși. Fraternitatea era o comunitate monahală formată din bărbați și femei, care îl considerau pe Pitagora ca o Întrupare a lui Dumnezeu. Activitatea acelei mari Școli s-a încheiat din cauza unui masacru comis de oameni primitivi…

… Pitagora a scris lucrări de filozofie, matematică, astronomie și muzică. El avea cunoștințe despre sfericitatea Pământului și despre faptul că în interiorul acestuia se află Focul Central. El a predat, de asemenea, despre nemurirea sufletelor și despre evoluția lor treptată, pe parcursul unei serii de încarnări.

… În prezent, Pitagora se manifestă El Însuși ca un Învățător Divin neîncarnat, un Reprezentant al Creatorului. El supraveghează zona Mării Mediterane și zonele ei de coastă.

* * *

… Pitagora s-a născut pe insula Samos din Marea Egee. Nașterea Lui a fost prezisă de un profet, prin intermediul căruia Dumnezeu i-a înștiințat pe părinți despre venirea pe lume a unui băiat care avea să crească și să devină renumit prin înțelepciunea, frumusețea și faptele sale mărețe.

Încă din copilărie, Pitagora era interesat și avea aptitudini pentru filozofie și alte științe. A studiat științele medicale, biologia, astronomia și matematica, fiind instruit de savanți faimoși ai vremii; de asemenea, El a studiat muzica și pictura. Ulterior, și-a continuat educația religioasă în Egipt, unde a primit rangul de preot. Apoi, s-a îndreptat către Persia, unde a continuat studiul cunoașterii mistice.

În perioada maturității, Pitagora a fondat școala Sa spirituală în orașul Crotona. Aspectele legate de activitatea Sa în această Şcoală le cunoaştem graţie relatărilor narate de câțiva dintre marii Săi Discipoli, care, mulțumită ajutorului lui Pitagora, au atins Divinitatea, prin Uniunea cu Creatorul.

* * *

Și acum, să ne familiarizăm cu o traducere a textului antic denumit «Versurile de Aur ale lui Pitagora», care a fost redactat pentru discipolii începători ai Şcolii Sale.

Versurile de Aur ale lui Pitagora*

Pregătire

Adu omagiul cuvenit Zeilor* Nemuritori, prin jertfa ta: păstrând credința, cinstind memoria marilor eroi, trăind în armonie cu lumea care te înconjoară.

Purificare

Respectă pe mama ta, pe tatăl tău și, de asemenea, pe aproapele tău.

Alege-ți prieteni virtuoși; ascultă-le sfatul și urmează-le exemplul; nu te înstrăina de ei pentru ofense neînsemnate.

Amintește-ți de legea cauzei și a efectului în viața ta.

Folosește puterea ce ți-a fost dată să-ți depășești patimile. Înfrânează-ți lăcomia, lenea, pasiunile sexuale și furia nesăbuită.

Nu săvârși nicicând vreo faptă de care să te rușinezi, nici față de alții, nici față de tine! Respectă-te pe tine însuți.

Lasă ca dreptatea să-ți conducă fapta și cuvântul; nu te purta în nicio împrejurare fără a gândi și legea a urma.

Și nu uita, omului îi e sortit să moară.

Amintește-ți că bunurile pământești pot fi date cu ușurință oamenilor și, în același fel, pot fi luate de la ei.

Îndură cu răbdare potrivniciile destinelor trimise nouă. Străduiește-te, totuși, să alini durerea, pe cât poți. Dar nu uita că Zeii Nemuritori nicicând nu dau oamenilor încercări peste puterile lor.

Oamenii au multe posibilități din care pot alege; unele sunt rele iar altele sunt bune. De aceea, mai întâi, chibzuiește adânc, apoi alege Calea cea vrednică.

Dacă rătăcirea triumfă printre oameni, în pofida adevărului, înțeleptul se retrage și așteaptă până când adevărul va domni din nou.

Ia seama în orice împrejurare la cele ce-ți voi spune și ține minte:

Nu lăsa ca faptele și gândurile altor oameni să te tulbure; să nu te îndemne a spune sau a făptui lucruri nesăbuite!

Ascultă sfaturile celorlalți dar cugetă tu însuți! Căci numai un neghiob acționează nechibzuit și fără considerație!

Nu săvârși nimic din ce nu știi, ci învață tot ce e nevoie a ști, numai atunci vei reuși.

Îngrijește-te de sănătatea trupului tău. Dar dă-i cu chibzuială mâncarea, băutura și mișcarea pentru a se întări, fără a ști ce e îmbuibarea și lenea.

Deprinde-te cu o viață ordonată. Nu provoca, prin bogății și strălucire, invidia celor din jur.

Nu fi înclinat spre a deveni avar dar nici nu irosi în van, ca cei ce nu iau seama.

Înfăptuiește numai ceea ce nu-ți va dăuna și, mai ales, cugetă la fiecare pas și faptă înainte de a începe ceva.

Perfecționare

Înainte de culcare, nu lăsa ca somnul să-ți închidă pleoapele înainte de a-ți aminti, de trei ori, faptele tale din ziua ce s-a încheiat. Asemenea unui judecător nepărtinitor, întreabă-te pe tine însuți: “Ce bine am făcut? Ce n-am făcut din ce trebuia să fac?” Astfel, cercetează tot ce ai făptuit în timpul zilei. Mustră-te sever pentru tot ce ai greșit! Bucură-te pentru binele făcut!

Reflectează la aceste precepte și urmează-le! Ele te vor ajuta să atingi Desăvârșirea. Acela Care a sădit în noi izvorul Esenței Divine și mărețele virtuți, chezășie este, acestui adevăr.

Nu începe o treabă mai înainte de a te îndrepta spre Zei cu rugă sinceră astfel încât, cu ajutorul Lor, să-ți făptuiești lucrarea.

Iar când ai să te întărești pe acest Drum, ai să știi totul despre Zeii Nemuritori; ai să știi, de asemenea, despre muritori, despre diferențele dintre ei, despre Acela Care îi conține pe toți în Sine Însuși, fiind a lor Temelie. Vei ști că întreg universul este o Singură Ființă și că în Etern nu există materie moartă.

Odată ce acestea îți vor fi cunoscute, greșeli nu vei mai face, căci, de tine, nimic nu va mai fi ascuns.

Vei afla și că, oamenii își atrag necazurile prin propria lor ignoranță. Liberi sunt ei în a-și alege destinele.

Nefericiții! Ei nu văd că mult dorita fericire sălășluiește în ei, înlăuntrul ființei lor.

Puțini sunt aceia care au învățat să scape de suferințe prin propriile lor eforturi, căci majoritatea sunt orbi în fața legii formării destinelor. Asemenea roților, ei se rostogolesc la vale, copleșiți de povara nelegiuirilor pricinuite altora, povară care le stăpânește destinele până în clipa morții…

În loc de a stârni o vrajbă, alung-o, cedând, fără dispută…

O, atotputernic Zeus, numai Tu ai puterea de a salva omenirea de necazuri, arătându-i vălul ignoranței care îi acoperă ochii!

Dar nu abandona speranța în mântuirea oamenilor de întunericul ignoranței, căci fiecare om își are rădăcina Divină, iar natura este dispusă să îi dezvăluie tainele existenței. Odată ce ajungi să le cunoști, vei înțelege ceea ce Eu îți proorocesc.

Vindecă-ți sufletul! Astfel, ți se va dezvălui drumul spre Eliberare!

Și carne nu mânca, te sfătuiesc: căci este împotriva naturii tale și îți va împiedica purificarea!

Deci, dacă vrei să te eliberezi de cătușele pământești, urmează această cunoaștere dată ție, venită de sus! Fie ca ea să îți guverneze destinul.

Și, după ce îți vei fi transformat complet sufletul, moartea o vei sfida, pe calea ta de-a deveni un Zeu Nemuritor!