Thoth Atlantul — Tăblițele de Smarald

Tradus din engleză de —
Violeta Dorobat


“Am început să predic oamenilor frumusețea religiei și a cunoașterii.”

“O, oamenilor, oameni născuți pe Pământ, care vă dedați la beție, somn, și ignorarea lui Dumnezeu! Treziți-vă din beție, încetați să vă îmbuibați, treziți-vă din lâncezeala voastră!”

“De ce vă predați morții în timp ce aveți puterea de a lua parte la nemurire?”

“Îndepărtați-vă de calea întunecată, părtași fiți la nemurire, renunțați pentru totdeauna la vicii!”

“Niciunde binele nu poate fi găsit, în afara lui Dumnezeu!”

(Hermes* către egipteni)


Atlantida a fost un arhipelag format din două insule mari situate în Oceanul Atlantic, lângă Marea Mediterană. Acolo a existat o civilizație foarte dezvoltată a Atlanților. Cel mai important aspect al acestei civilizații este faptul că ea poseda adevăratele cunoștințe religioase-filozofice, care au permis multor oameni să avanseze rapid în dezvoltarea lor — până la nivelul Divin — și a realiza, astfel, evoluția lor personală.

Cu toate acestea, cu timpul, cultura spirituală a Atlantidei s-a degradat și, ca urmare, puterea în țară a fost preluată de oameni agresivi, care au preferat magia neagră și dominația asupra altora, mai presus decât principiul adevăratei dezvoltări spirituale. Apoi Dumnezeu a făcut ca insulele Atlantida să se scufunde în ocean.

Dar cunoașterea spirituală avansată a fost păstrată de către unii Atlanți, Care au atins Divinitatea. Ei au adus-o în Egipt și în alte țări, unde această cunoaștere a existat pentru un timp, oferind o bază pentru cultura spirituală a acelor locuri.

Despre Tăblițele de Smarald *

În Tăblițele de Smarald, Thoth Atlantul explică motivul care a dus la distrugerea Atlantidei: cunoașterea confidențială a fost împărtășită oamenilor nedemni, iar aceștia din urmă au început să o folosească în scopuri rele. Ei au făcut, de asemenea, jertfe de sânge — și acest lucru a dus la numeroase încarnări de ființe demonice printre oameni.

Când distrugerea Atlantidei s-a petrecut (două insule s-au scufundat în ocean, una după alta, conform Voinței Divine), Thoth Atlantul s-a mutat în Egipt (Khem), cu un grup de alți Atlanți Divini.

Cel Dintâi* L-a sfătuit pe Thoth, astfel: “Mergi mai departe, ca un Învățător de oameni! Mergi mai departe, păstrând documentele (cu Învățăturile) până ce, cu timpul, va spori Lumina printre oameni!”

Lumină* fi-vei de-a lungul epocilor, ascunsă, dar de găsit pentru cei luminați.”

“Pentru a lucra pe întreg Pământul, Îți dăm Noi putere, ai libertatea s-o oferi altora sau s-o iei.”

Și apoi Toth a lucrat ca un Reprezentant al Primordialului.

… Thoth spune că El a parcurs întreaga Cale către Unirea cu Creatorul. El scrie că oricine poate traversa această Cale. Calea conține în mod necesar obstacole, care creează dificultăți pentru aspiranți: aceste dificultăți împiedică oamenii slabi, nedemni din punct de vedere etic sau imaturi intelectual, de a merge mai departe. "Mergi! Dar nu lua cu tine pe cei lipsiți de înțelepciune, cu inima impură, slabi! ", spune Thoth.

Thoth oferă recomandări de bază pentru armonizarea sistemului de chakre, pentru început. Dacă aceste recomandări sunt îndeplinite, El promite sănătate și longevitate*.

În stadiile avansate ale practicii meditative (stadiul Buddhi Yoga), este necesară scufundarea conștiinței în Adâncimile spațiului multidimensional și cunoașterea “lumii stelelor” și a Luminii Mărețului Foc pe Calea către Lăcașul Celui Primordial*. De asemenea, există și alte dimensiuni spațiale, care “goale par a fi și totuși, ascunse în interiorul lor se află cheile… ”*

Toth explică de asemenea una dintre cele mai avansate meditații — Templul și varianta ei specială — Piramida.

Toth ne spune următoarele despre procesul propriei Sale ascensiuni spirituale:

“Într-un timp demult uitat, eu, Thoth, am deschis poarta, am intrat în alte spații și am aflat secretele ascunse.”

“Mers-am ades pe calea întunecată spre sala unde, de-a pururi, Lumina străluce.”

“Mult timp locuit-am în templul Celui Dintâi, până când, în sfârșit, m-am contopit cu Lumina.”

Ulterior, Toth s-a încarnat din nou în Egipt și numele Său a fost Hermes Trismegistul (Cel născut de trei ori)*.

* * *

Toth dă următoarele îndrumări aspiranților spirituali:

Păstrați și respectați poruncile Celui Dintâi.

Caută în viața ta tot ce e dezordine și scapă de ea. Echilibrează-ți și ordonează-ți viața.

Potolește-ți haosul emoțiilor și armonie vei avea în viață.*

Eliberează-te prin tăcere de robia cuvintelor.

Îndreaptă-ți mereu ochii spre Lumină!

Cu siguranță, când veți merita, fi-veți voi una cu Maestrul! Și, cu siguranță, atunci veți fi Una cu Totul*!

Nu uitați poruncile Mele! Păstrați-le și respectați-le, iar Eu voi fi cu voi, ajutându-vă și îndrumându-vă spre Lumină!

Din mijlocul întunericului te vei ridica, una cu Lumina!

Omul trebuie să se străduiască să devină “Soarele Divin”*.

Urmați această Cale și Una veți fi cu Totul!

Lumina vine doar la cel ce caută. Grea e Calea ce duce la Înțelepciune, grea e Calea ce duce spre Lumină. Piedici multe vei găsi în calea ta, mulți munți trebuie să urci spre Lumină.

Omule, să știi că, întotdeauna, alături de tine sunt Mesagerii Luminii. Deschisă tuturor este Calea Lor, tuturor celor care sunt pregătiți să intre în Lumină!

Sori sunt Ei, Mesageri ai Luminii care strălucesc printre oameni. La fel ca omul sunt Ei și, totuși, nu sunt.

Află că multe umbre întunecate vor cădea asupra luminii* tale, încercând să stingă lumina sufletului care tânjește să fie liber. Multe sunt capcanele care îți apar pe această Cale. Străduiește-te întotdeauna să obții o Înțelepciune Superioară. Înțelege-o și vei afla Lumina!

Lumina este veșnică iar întunericul este efemer. Caută de-a pururi, omule, Lumina. Află că, atunci când Lumina îți umple ființa, dispărea-va curând întunericul din tine!

Deschide-ți-vă sufletul Mesagerilor Luminii! Dați-le voie să intre și să vă umple cu Lumină!

Îndreptați-vă de-a pururi fața spre acest Scop!

… Omule, deschide-ți sufletul cosmosului și lasă-l să “curgă” prin tine, una fiind cu sufletul tău!*

Evoluția omului este procesul de transformare în forme care nu sunt din această lume. Crește el, în timp, fără de formă — pentru a trăi pe un plan superior. Află că trebuie să ajungi fără de formă înainte de a putea fi una cu Lumina.

Ascultă, O, omule, vocea mea, care îți povestește despre căile către Lumină, arătându-ți calea spre desăvârșire — cum vei deveni una cu Lumina.

Caută mai întâi tainele Inimii Pământului. Caută Flacăra* Pământului Viu. Scaldă-te în strălucirea acestei Flăcări!

Află, O, omule, că ești complex, o ființă de materie și de Foc. Permite-i Flăcării* tale să strălucească cu putere. Fii tu doar Foc!

Caută și mai multă înțelepciune. Găsește-o în Inima Flăcării! Să știi că doar prin strădania ta se poate revărsa în tine Lumina!

Doar cel care are Lumină deplină poate spera să treacă de păzitorii Căii, care îi împiedică pe cei nevrednici să intre.

Ar trebui să te cunoști ca Lumină și să te pregătești pentru a-ți continua Calea.

Înțelepciunea este ascunsă în întuneric. Dar, când ajungi să strălucești cu Flacăra Sufletului, găsește Înțelepciunea iar apoi trebuie să te fi născut din nou, ca Lumină. Apoi vei deveni “Soare Divin”.*

Fii Una cu Lumina! Fii un canal al Principiilor Divine pentru lumea oamenilor!

Străduiește-te, O, omule, să descoperi măreața Cale ce duce spre Viața veșnică — în imaginea “Soarelui Divin”!

… Află, O, omule, tu ești doar sufletul. Corpul nu înseamnă nimic! Sufletul e totul! Nu lăsa corpul tău să fie o cătușă!

Alungă întunericul și mergi în Lumină! Învață să renunți la trup, O, omule și eliberează-te de el!* Transformă-te în Lumină adevărată și unește-te cu Măreața Lumină!*

Să știi că, prin spațiu, eterna și infinita Conștiință există cu siguranță. Deși ascunsă cunoștințelor superficiale, Ea totuși există de-a pururi.

Cheia către aceste lumi Superioare este înlăuntrul tău; poate fi găsită doar în interior*.

Deschide poarta de acces spre înlăuntrul tău, iar atunci cu siguranță vei trăi și tu adevărata viață!

… Omule, tu crezi că trăiești… dar să știi că fosta ta viață te poate duce numai la moarte. Căci atâta vreme cât ești limitat de corpul tău, pentru tine nu există viață adevărată. Doar sufletul care e liber de lumea materială are o viață adevărată. Restul nu e decât robie, o cătușă de care trebuie să te eliberezi!

Nu socoti că omul e născut pentru cele lumești. Deși născut pe Pământ, omul e un spirit de lumină. Dar, fără o cunoaștere adevărată, omul nu poate fi liber niciodată!

… Întunecimea înconjoară sufletele ce caută să se nască în Lumină. Întunecimea înlănțuie sufletele… Doar cel ce caută poate spera la Libertate.

Devino “Soare Divin” al Măreței Lumini! Împlinește asta și liber vei fi!

Măreața Lumină ce umple tot cosmosul este dispusă să te ajute, omule! Fă din corpul tău torța Luminii care va străluci printre oameni!

… Ascultă și înțelege: Flacăra este sursa tuturor lucrurilor; toate lucrurile sunt manifestarea Acesteia.

Caută să fii Una cu “Soarele Divin”!

Ține-ți gândul tău doar la unirea Luminii cu corpul tău uman.

Lumina este Sursa întregii vieți; căci fără Măreața Lumină nimic nu poate exista vreodată!

Află că esența oricărui lucru material este Lumina.

Află, O, omule, că tot spațiul este plin de lumi incluse în alte lumi.

Adânc, sub imaginea Piramidei se află Secretul Meu. Căutați și descoperiți-l în Piramida pe care am construit-o.

Urmați această cheie ce am lăsat-o pentru voi. Căutați și a voastră va fi intrarea către Viața adevărată. Căutați, în adâncimi, sub Piramida Mea și în Perete.*

Vă repet, în Piramida pe care am construit-o sunt secretele ce vă vor arăta Calea secretă spre Viața adevărată.

… Căutați și acolo veți găsi Ceea Ce am ascuns. Acolo veți găsi “intrarea subterană” către secretele ascunse înainte de a deveni voi ființe umane.

Știm că din toate, nimic nu contează, cu excepția evoluției sufletului. Știm că trupul este efemer. Lucrurile pe care oamenii le respectă nu înseamnă nimic pentru Noi. Ceea ce așteptăm de la voi nu e legat de cele ale trupului, ci doar de cele ale desăvârșirii sufletelor.

Când voi, oamenii, veți învăța că, în final, nimic nu contează în afara evoluției sufletului, abia atunci liberi veți fi cu adevărat de orice robie, liberi să lucrați în armonie cu destinul vostru.

Află, omule, că trebuie să țintești spre perfecțiune, căci doar așa vei atinge Scopul!

Află că viitorul nu e niciodată fix, ci el urmează voința liberă a omului. Tot ce poate omul face e doar să “citească viitorul” prin cauzele care dau naștere unor consecințe asupra destinelor.

Să știi că trupul tău, atunci când este în echilibru perfect nu poate fi niciodată atins de moarte. Într-adevăr, chiar și “accidentele” se pot apropia doar atunci când abandonezi destinul tău! Când ești în armonie cu destinul tău, viața ta nu va fi întreruptă și nici urmă nu va fi de moarte.

… Nu știi că în Inima Pământului se află sursa armoniei tuturor lucrurilor care există și au luat ființă pe suprafața lui? Prin suflet ești conectat cu Inima Pământului și prin trupul tău — una ești cu Pământul.

Când vei fi învățat să menții armonia în tine însuți, atunci vei atrage din armonia Inimii Pământului. Dacă va fi, exista-vei atâta timp cât Pământul există, schimbându-ți forma doar când se va schimba și Pământul — nu vei mai ști gustul morții, ci una cu această planetă vei fi, trăind în trupul tău până când totul va dispărea.

… Trei sunt calitățile lui Dumnezeu în Lăcașul Lui de Lumină*: Putere Infinită, Înțelepciune Infinită, Iubire Infinită.

Trei sunt puterile date Maeștrilor: de a transmuta răul, de a susține bunătatea, de a folosi discernământul*.


Trei sunt lucrurile pe care Ei le manifestă: Putere, Înțelepciune și Dragoste.

Trei sunt Manifestările Spiritului, creator al tuturor lucrurilor: Iubirea Divină ce posedă o cunoaștere perfectă, Înțelepciunea Divină ce cunoaște toate mijloacele posibile pentru a ajuta oamenii în dezvoltarea lor, Puterea Divină deținută de Conștiința Primordială a Cărei esență este Iubirea Divină și Înțelepciunea.

Întunericul și Lumina sunt de aceeași natură, ele diferă numai în aparență, căci amândouă provin din Sursa primordială. Întunericul este haos. Lumina este Armonie Divină. Întunericul transmutat este Lumină.

Acesta este, copiii Mei, scopul vostru ca ființe: transmutarea întunericului în Lumină!