Compilat și editat de Vladimir Antonov

Tradus din limba engleză
de Violeta Dorobat și Jenica Neamu


Încă de la începutul existenței omenirii pe Pământ, Dumnezeu a predat oamenilor ceea ce El vrea ca ei să fie, ce este sensul vieții umane, și modul în care acesta se poate realiza.

De multe ori Dumnezeu s-a încarnat în corpuri umane, pentru a ajuta oamenii să înțeleagă scopul existenței lor pe Pământ și legile dezvoltării spirituale. El a împărtășit, de asemenea, multe povețe și îndrumări valoroase prin intermediul profeților — oameni care au dobândit capacitatea de a comunica cu El.

Să studiem ceea ce El a predat, de pe vremea Atlantidei — până în zilele noastre. Putem observa că Învățăturile Sale erau aceleași, deși împărtășite prin intermediul unor diferiți Cristoși și profeți, în cuvinte ușor diferite, în funcție de tradițiile culturale și situațiile politice specifice.

Se pot utiliza textele și citatele de pe acest site, atât pentru a obține cunoștințe generale filozofice cât și pentru aplicarea preceptelor concrete ale lui Dumnezeu — pentru a ajuta la apropierea de modelul de perfecțiune etică.